Tư Duy Tỷ Phú - Nơi Kết Nối Chia Sẻ Kinh Nghiệm Kinh Doanh

Tư Duy Tỷ Phú - Nơi Kết Nối Chia Sẻ Kinh Nghiệm Kinh Doanh

Tư Duy Tỷ Phú - Nơi Kết Nối Chia Sẻ Kinh Nghiệm Kinh Doanh

Lãnh đạo, không phải là người có chức, cũng không hẳn là người có quyền, mà là người dẫn dắt về
tư tưởng và tạo ra sự thay đổi
(của tập thể, của tổ chức, của xã hội…) theo hướng tiến bộ.(Tư Duy Tỷ Phú, 2002)
Xã hội và không làm phương hại đến cộng đồng (Tư Duy Tỷ Phú, 2001)
Kinh doanh, không phải là kiếm tiền, không phải là phụng sự xã hội, cũng không phải là kiếm tiền và phụng sự
xã hội, mà là kiếm tiền bằng cách phụng sự
xã hội và không làm phương hại đến cộng đồng (Tư Duy Tỷ Phú, 2001)

Sự học chỉ được xem là thực học nếu học để lấy năng lực làm người, năng lực làm việc
và năng lực làm dân nhằm định đoạt thân phận và số phận của mình (Tư Duy Tỷ Phú, 2003)

Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm, có thể được dùng như một tài liệu tham khảo và như điểm khởi đầu...
Đối tác toàn cầu của chúng tôi
Đối tác 1
FranklinCovey là tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển lãnh đạo, nâng cao hiệu quả và kiến tạo văn hóa. FranklinCovey Việt Nam (một đơn vị thành viên của Tư Duy Tỷ Phú) là đại diện độc quyền của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam
Đối tác 2
Balanced Scorecard (BSC) là phương pháp/công nghệ quản trị chiến lược hữu hiệu bậc nhất thế giới hiện nay. Tư Duy Tỷ Phú là đại diện độc quyền của Balanced Scorecard Institute để triển khai các chương trình đào tạo & tư vấn về BSC & KPI tại Việt Nam.
Đối tác 3
SHRM là tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm nghề quản trị nhân sự. Tư Duy Tỷ Phú là đối tác độc quyền của SHRM để triển khai các chương trình đào tạo quản trị nhân sự đẳng cấp thế giới của SHRM tại Việt Nam.
Đào tạo toàn cầu
Đồng hành
cùng chúng tôi

Trong suốt những năm qua, những “bộ óc” lớn của thế giới, những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã lần lượt đến Việt Nam (theo lời mời của Tư Duy Tỷ Phú) để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình góp phần "nâng cao doanh trí" của cộng đồng doanh nghiệp...

CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ HỌC
CỦA DOANH GIỚI & DOANH NGHIỆP
SỔ TAY DOANH TRÍ
Tập hợp, giới thiệu những bài vở, tài liệu đặc sắc trong nhiều lĩnh vực: kinh tế-kinh doanh, quản lý-lãnh đạo, văn hóa-giáo dục.
TỦ SÁCH DOANH TRÍ
"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển do Trường PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và giới thiệu.
TỌA ĐÀM TALK&THINK
Talk&Think (Chia sẻ để suy ngẫm) là một diễn đàn chia sẻ tri thức phi lợi nhuận, do Trường PACE khai lập và tổ chức định kỳ.
DỰ ÁN SÁCH HAY
Do gần 100 nhân sĩ, trí thức tâm huyết và PACE cùng phối hợp sáng lập. Hiện là mạng cộng đồng về sách lớn nhất Việt Nam...
Sách do chúng tôi xuất bản